Cập nhật tiến độ dự án Pandora Tower ngày 26/7/2019. Hiện tại dự án đang thi công đến tầng 17.

Rate this post